NOVES RESTES ÒSSIES A LA NECRÒPOLIS MEDIEVAL JUEVA A TÀRREGA

16

NOVES RESTES ÒSSIES A LA NECRÒPOLIS MEDIEVAL JUEVA DE LES ROQUETES A TÀRREGA

A la primera excavació a les Roquetes, duta a terme l’any 2007, es van localitzar un total de 182 enterraments individuals i 69 individus enterrats en 6 fosses comunes. Llavors es va determinar que els esquelets dels individus enterrats a les fosses comunes, que presentaven majoritàriament clars indicis de violència, corresponien a les víctimes del sagnant atac al call jueu de Tàrrega registrat l’any 1348, en ple episodi de pesta negra a Europa.

Els recents treballs arqueològics de control en el desenvolupament d’unes obres a Tàrrega, que es van iniciar a finals de juliol, han permès localitzar restes d’ossos que, gràcies a l’excavació metodològica i documentació, s’han pogut interpretar com a pertanyents a dues inhumacions de la necròpolis medieval jueva coneguda com les Roquetes. Fins al moment s’ha confirmat la localització de restes òssies corresponents a dos enterraments en fosses individuals i no es descarta trobar-ne més. Les intervencions arqueològiques, amb suport de Museu de Tàrrega Urgell, es fan amb permís de Cultura. Les fosses comunes de les Roquetes són considerades els únics testimonis d’avalots contra la comunitat jueva durant l’edat mitjana localitzats a Catalunya.