DESCOBERTA DE TRES CASES AL JACIMENT DE SANTES CREUS DE RODES

22

DESCOBERTES DE TRES GRANS CASES AL JACIMENT DE SANTES CREUS DE RODES

La troballa coincideix amb l’etapa final de les excavacions en aquest jaciment “excepcional” que va començar l’any 2006 amb un conveni amb la Universitat de Barcelona.

Aquesta última etapa de la campanya d’excavacions al poblat medieval de Santa Creu de Rodes, al Port de la Selva (Alt Empordà), ha posat al descobert tres cases de grans dimensions i amb elements arquitectònics “comuns” en un raval “extramurs”, que datarien d’entre finals del segle XIII i el XIV. I amb la documentació que es conserva, a més, s’ha pogut posar nom i cognom als seus propietaris.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural farà ara l’encàrrec del projecte per museïtzar-lo.

L’arqueòloga Anna Maria Puig Griessenberger i la historiadora Sònia Masmartí Recasens