Institut d’Estudis Històrics Medievals de Catalunya

L’ Institut fou fundat l’any 1980. Constitueix la finalitat de l’Entitat; l’estudi, investigació i recull de la història medieval de Catalunya.

Entre les múltiples activitats que realitza hi figuren: Conferències de divulgació històrica, visites artístiques-culturals per l’antic territori dels Països Catalans i Occitània, agermanament i relació amb els centres culturals dels Països Catalans i amb els «Casals Catalans d’Espanya i de l’Estranger» i edició d’una revista portaveu:

CARTULARI  de la Catalunya Comtal


Editor:
Jaume Bertomeu

Directora:
Lluïsa Goberna

Coordinador de visites culturals:
Manel Esteban

Redactors i Col·laboradors:

Joan Andrés

Carles Aparicio

Elvira Bertomeu
Bartomeu Bioque
Ramon Canyelles

Armand Esteso

Toni Font
Maribel Gallèn
Àngel Gordon

Glòria Jara
Jaume Martell
Eliseu Massana

Nati Regàs
Manel Tosca

Maquetació i Disseny:
Lluïsa Goberna

Corrector:
Joan Anton Font

Webmaster:
David Ballesteros

JUNTA DIRECTIVA DE L’INSTITUT


President:
Jaume Bertomeu

 Secretaria:
Lluïsa Goberna

 Vocals:
Àngel Gordon

Maria Isabel Gallèn

Manel Esteban

Carles Aparicio


La nostra associació està oberta a tothom que si vulgui adherir. Serà benvingut/da