DESCOBERTES RESTES ARQUEOLÒGIQUES QUE CONFIRMEN EL VINCLE DE LA UAO-CEU AMB EL REI MARTÍ L’HUMÀ

15

Un jaciment arqueològic confirma el vincle de la UAO-CEU amb rei Martí l’Humà.

Les restes arqueològiques trobades en la part davantera del Campus de la Universitat Abad Oliva CEU confirmen, amb evidències materials, el vincle d’aquesta universitat amb la figura del rei Martí l’Humà.

Les restes corresponen a diferents etapes de la finca de Bellesguard, lloc on el monarca va fixar la seva residència entre 1408 i el 31 de maig de 1410, quan va  morir sense descendència.

Ja es pot verificar la troballa de restes d’un edifici o estructura del segle XIV, que va estar en funcionament fins a mitjan segle XV. Haurien funcionat com a dependències annexes a la residència del monarca.

La residència del rei Martí l’Humà es trobava sota l’edifici universitari. Això suposa una novetat respecte a la creença tradicional, segons la qual l’arquitecte modernista Antoni Gaudí hauria construït la veïna Casa Figueras, més coneguda com a Torre Bellesguard, sobre les restes del palau del rei Martí l’Humà, segons explica l’arqueòleg Iván Salvadó.

També s’han documentat fragments de ceràmica importada de Síria en el mateix període.

Miguel Ángel Arredondo, arquitecte del Departament de Patrimoni i Obres del grup CEU, Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, rector Universitat Abad Oliva CEU, i Ivan Salvadó Jambrina, arqueòleg de ABANS Serveis Culturals, S.L.