TROBADA A SABADELL UNA GERRA DE CERÀMICA DEL NEOLÌTIC

20

Descoberta a Sabadell d’una gerra de ceràmica del període del neolític

Una troballa de fa 5.000 anys obre la porta a un assentament prehistòric.

La descoberta a Sabadell d’una gerra de ceràmica d’uns 50 centímetres d’alçada i 30 de diàmetre, que data entre el 3.000 i el 2.000 aC, ha alertat als arqueòlegs de l’alta probabilitat de trobar un nou poblat prehistòric a la ciutat.

Segons explica l’arqueòleg Jordi Roig Buxó, encarregat de les prospeccions arqueològiques al solar 84-88 de la ronda de Santa Maria (límit del terme entre Sabadell i Barberà), amb aquestes i d’altres troballes recents, és confirma que al marge dret de la riba del riu Ripoll hi havia assentaments prehistòrics, que fins ara, els situàvem a l’altra banda, a Can Roqueta.

Descoberta de la gerra de ceràmica / Arrago, S.L.
Gerra de ceràmica que feia la funció de rebost de cereals  / Arrago, S.L.