PATINETS, BICICLETES I ELS SEUS CARRILS ESPECÍFICS

Article de Carles Aparicio Schwab

81

Per Carles Aparicio Schwab

PATINETS, BICICLETES I ELS SEUS CARRILS ESPECÍFICS

El mal disseny dels carrils anomenats bici, especialment a les cruïlles de Barcelona, suposa un risc molt elevat pel ciclista, on en moltes ocasions ni tan sols li és permès als vehicles per la seva perillositat.

En general el problema resideix en la intersecció de dos carrers, on el carril bici sol seguir un traçat rectilini, en lloc de seguir al costat del pas de vianants del carrer perpendicular, que no en va és on a més es troba el semàfor per als vehicles.

En el millor dels casos, si el vehicle que gira es deté pel carril bici que es troba en el seu sentit de gir, abans d’efectuar la maniobra, interromp involuntàriament la circulació, amb risc afegit de provocar un accident, per a després de sobrepassar-lo, haver de tornar a detenir-se en el semàfor per a deixar creuar als vianants.

No es pot fer un disseny d’una forma més racional i segur?

En 2022 va haver-hi a Barcelona 8 víctimes de ciclistes i 6 de patinets, i en 2023 la xifra va augmentar exponencialment a 26 de ciclistes i 11 de patinets. Malgrat això no necessiten tenir una llicència municipal ni assegurança per a poder circular, i tampoc portar casc com els motoristes.

¿Perquè?

Els patinets i bicicletes tenen uns carrils exclusives per a ells, però van amb tota impunitat per les voreres i calçades, a més dels seus carrils.

Perquè?

Els patinets i bicicletes no respecten els semàfors, fins i tot els específics per a ells, ni els senyals de trànsit horitzontals ni verticals.

Perquè?

El límit de velocitat d’un patinet és de 25 Km/h, independentment de la velocitat màxima que estigui permesa en aquesta via i per a altres vehicles. Els patinets que poden córrer més, que són la majoria, i les bicicletes, algunes de la quals poden arribar a aconseguir els 100 Km/h, han de tenir permís de circulació, assegurança i matriculació, que no tenen. Però tot això no és així.

Perquè?

A més, patinets i bicicletes no respecten els límits de velocitat establerts, avançant fins i tot als vehicles, davant la passivitat de la Guàrdia Urbana.

Perquè?

Sembla que tot plegat és un despropòsit generalitzat, resultat de la incompetència dels tècnics municipals i la inacció de la Guàrdia Urbana, davant la desídia del propi Ajuntament de Barcelona.