PONT NOU DE MANRESA

50

El conegut com Pont Nou de Manresa estrena nova cara

El mes de desembre de 2022 van acabar els treballs de la tercera i última fase del projecte de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou de Manresa. Aquesta joia medieval d’estructura gòtica, construïda entre el 1318 i el 1323 sota la direcció del mestre d’obres Berenguer de Montagut (*Valls, s. XIII- †Valls, s. XIV), ja va ser reconstruït el 1940. El 2013 el Pont Nou va ser reconegut com Bé Cultural d’Interès Nacional.

 El pressupost de l’obra ha estat de 275.000 euros i ha servir per reparar les fissures i esquerdes en els paraments vistos de quatre arcs de mig punt dels vuit que té.

Pont Nou de Manresa després de la rehabilitació