TROBALLA ARQUEOLÒGICA a LA RAMBLA DE BARCELONA

20

Troballa arqueològica en plena Rambla de Barcelona

Les obres que s’estan realitzant al peu de la Rambla no paren de donar sorpreses i emeten senyals d’un passat que fins ara romania soterrat molt a prop del monument de Colom.

La intervenció ha tret de nou a la llum diversos trams del Semibaluard de Drassanes i de les Casernes de les Drassanes, muralles modernes de finals del s. XVIII crucials en la defensa de la ciutat.

També han aparegut restes de l’antic convent de Sant Francesc, que  va estar en funcionament entre el segle XIII i el XIX, que hi havia en la part baixa de la ciutat i també s’ha documentat una antiga sínia de pedra que abastia d’aigua freàtica els jardins del convent (s.XIII-s.XVIII) i que posteriorment fou incorporada dins del semibaluard.

Però les obres d’aquest tram també estan traient a la llum restes més antigues, en concret s’han documentat restes de la muralla medieval (s. XIV), el col·lector original de la primera reforma de les Rambles de finals del XVIII i diversos habitatges medievals, just a la cara interna de la muralla medieval, inclosa una font ornamental. També s’han trobat fragments de l’antic mur de la façana de les Drassanes Reials (s. XVII).

Aquestes obres que afecten la part baixa de la Rambla es preveu acabin durat la primavera de 2024. Un cop estiguin acabats els treballs, l’Ajuntament ha decidit que els vestigis es recobriran amb sauló i terra per a la seva conservació.

Fotos: Ajuntament de Barcelona