PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA A CAN RICART

24

Prospecció arqueològica a Can Ricart

Després de la localització d’importants restes romanes a Can Ricart del Poblenou (Barcelona) el novembre de 2009, ara les obres de rehabilitació d’aquest bé cultural d’interès nacional, han fet aflorar diversos elements del llegat històric d’una fàbrica d’estampats. La darrera troballa del Servei Municipal d’Arqueologia està sota algunes edificacions de l’antic passatge Marquès de Santa Isabel. S’hi ha trobat elements tècnics del procés de blanqueig i estampat del segle XIX i altres de posteriors, que testimonien les diverses fases evolutives de la fàbrica.

Al subsòl s’hi pot veure canalitzacions, cubetes, dipòsits i alguns calderins de gran antiguitat, així com les galeries de la xemeneia i altres conductes. La descoberta dels arqueòlegs municipals confirma que els esforços fets des de totes bandes per a la catalogació i el reconeixement del valor de Can Ricart han valgut la pena, tot i l’inadmissible retard que arrossega la intervenció en el nucli central, el que ha d’impulsar la Universitat de Barcelona per al Campus de les Arts.

Can Ricart
Restes arqueològiques a Can Ricart