INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL CONJUNT MEDIEVAL DE MONISTROL

Sant Pere de Monistrol
24

Excavacions al conjunt arqueològic alt medieval de Monistrol de Gaià (Bages)

Segons l’investigador Jordi Gibert Rebull, el projecte de recerca que afecta el conjunt arqueològic de Monistrol de Gaià, encara en curs, fou iniciat l’any 2008 per part dels membres del grup de recerca OCORDE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de les hores, un seguit de campanyes anuals han centrat els seus treballs en dos dels punts que, juntament amb l’església de Sant Pere, integren l’esmentat conjunt: les Feixes de Monistrol i la necròpolis d’Obradors, situats l’un de l’altre a una distància d’uns 180 metres, al sector oest del terme de Gaià.

Sant Pere ja apareix esmentat l’any 982 i sembla que era un petit monestir de tradició visigòtica. El 1284 se la cita com a parròquia de Monistrol de Gaià, però l’any 1685, se’n fa esment com a capella rural, la qual fou reformada el 1796.

Aquesta intervenció té com antecedent immediat un projecte de prospeccions arqueològiques que pretenia atansar-se a la representació material del topònim monistrol > monasteriolum, (castro Galiano, in valle Monistrolo) a la vegada que s’inscriu en el marc d’un estudi genèric sobre el poblament altmedieval de la Catalunya Central, on l’equip ha endegat en paral·lel d’altres iniciatives de prospecció i excavació. Durant els any 2010 – 2013, i pel que fa al jaciment en concret de les Feixes de Monistrol, es va treballat especialment sobre la darrera fase d’ocupació, centrada entre el segle X i inicis del segle XII.

Ara les actuacions de millora de camins forestals han deixat al descobert el que podria ser el primer assentament iber.

Feixes de Monistrol. Lloc de l’excavació, a prop de la capella

Interior Sant Pere de Monistrol de Gaià
Façana Sant Pere de Monistrol de Gaià