DESCOBERTA INÈDITA A SABADELL

40

Descoberta inèdita al carrer de Sant Pere de Sabadell

Les prospeccions arqueològiques, al solar dels habitatges 26, 28 i 30, del carrer de Sant Pere de Sabadell,  han donat com a resultat el descobriment de  quatre grans dipòsits d’olis minerals del segle XIX, que servien a la indústria tèxtil de la localitat. L’arqueòleg encarregat de les excavacions, Jordi Roig Buxo de Arrago, S.L. ha manifestat que, en totes les excavacions urbanes que s’han fet a la ciutat en els darrers trenta anys, mai n’havia aparegut cap.

Segons l’estudi fet per Maria Carme Carmona i Carles Carbonell, de Dracma Arqueologia, encarregats de l’estudi històric patrimonial, emmarcat Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS), a quests dipòsits en concret van ser propietat del fundador del Centre Espiritista de Sabadell, Josep Romeu Brujas, que va tenir des de 1886 una botiga d’olis minerals que va estar en funcionament fins al 1905.

A partir del 1913, tot i la mort de Josep Romeu Brujas, el negoci de la venda i distribució d’olis vegetals va continuar en mans de Ramon Tasias i Joan Tasias. Aquest oli servia principalment pels engranatges de la maquinaria, tot i que podia servir com a combustible, segons ha explicat Genís Ribé, tècnic del Museu d’Història de Sabadell.

Obres al carrer. Ajuntament de Sabadell / J. Roig

Detall del quatre dipòsits. Ajuntament de Sabadell ( Aina Torres