TROBADA D’OBJECTES FENICIS A LA NECRÒPOLIS DE VILANERA

15

Es troben  objectes fenicis del s. VII aC a la necròpolis neolítica de Vilanera, a l’Escala

Catalunya Radio ha informat d’un nou descobriment en la necròpolis neolítica de Vilanera, que ocupa entre 5.000 i 6.000 m², a la zona del turó i el mas Vilanera, al municipi de l’Escala (Alt Empordà).

Els arqueòlegs han trobat noves tombes d’incineració a aquesta necròpolis de Vilanera. Unes daten de finals de l’Edat del Bronze i la primera Edat del Ferro; l’altra, una troballa inèdita en aquesta zona, és una tomba de l’època romana del segle II aC. Però el més rellevant és el conjunt funerari excepcional que s’ha trobat en un dels túmuls neolítics de l’excavació, on s’han descobert peces fenícies del segle VII aC.

Vasos per a les cendres. Foto: ACN/Ajuntament de l’Escala