LLIUREPENSADOR

Article publicat a "El PuntAvui" el 9 de març de 2018

73

SALVADOR DOMENECH

La democràcia basada en la representació parlamentària de partits, és la millor manera que tenim (sempre millorable) davant les dictadures de tipus feixista/comunista, que ja sabem com les gastaven i com actuen encara.

Els partits haurien d’estar sostinguts amb quotes d’associats i dels representants escollits en cadascun dels àmbits territorials on s’han posat urnes. Però ja sabem que una bona part no té un passat i present gaire net respecte al finançament.

És positiu que hi ha una gran part de la població (va en augment) que no vol estar sotmès, sí o sí, a les directrius d’un partit. N’hi ha que volen tenir criteri propi i no se senten prou identificats en un de sol. Ser lliurepensador és un valor cada vegada més en alça, que es troba per sobre de nomenclatures de dreta o esquerra (qui és qui?), sinó de plantejaments socials i de país. Sent lliurepensador és més fàcil constatar des de fora l’honestedat dels qui ens governen o bé ho volen fer. Existeix gent que això no ho entén i no pot viure sense posar etiquetes: o ets dels meus o estàs en contra. Potser això els dóna seguretat o és una manera de conrear llur rigidesa.

No és època de dogmatismes, sinó de diàleg, d’arribar a acords, de sumar. Ara toca donar suport a Catalunya i d’anar implementant la república!

St Quirze (Vallès Occ)