Cicle de Conferències a la Biblioteca Pública Arús

El passat 15 d’octubre va tenir lloc l’última de les conferències d’aquest cicle, amb el títol “LLOCS DE PODER: MONTSERRAT (el sagrat i el profà)”, que va impartir en Bartomeu Bioque, escriptor i investigador.

209

Va dedicar la conferència a Lluís Teruel, com a homenatge a l’amic que havia col·laborat en tantes ocasions.

Per començar, va fer la presentació d’un vídeo titulat “Demiürg”, escenificat amb marionetes que descrivia la creació. Seguidament va introduir els assistents dins del món del sagrat i el profà i de la importància de Montserrat com a lloc de poder. Va parlar del Cavall Bernat i d’una de les nombroses llegendes que s’expliquen.

Va fer una introducció a altres cultures, per exemple, la deïficació dels animals i els elements de la natura en l’Antic Egipte. També va parlar de com avui en dia l’home s’ha separat de la natura i l’ha dessacralitzat, a diferència de l’home antic. L’home profà queda atrapat per la forma, l’home religiós, espiritual, veu més enllà.

També va fer menció de les plantes sagrades, plantes enteògenes, drogues utilitzades en cerimònies rituals, algunes molt perilloses, com el peiot, l’amanita muscària , la belladona, etc… El farmacon era un producte que s’elaborà de la mescla de plantes psicotròpiques i que segons com s’emprava podia guarir o matar. Són plantes sagrades o amorfes, segons s’utilitzin.

Així mateix, va tractar del llocs sagrats, significatius i dels llocs amorfes o profans. Els llocs on hi ha culte i rituals s’impregnen de sacralitat, a diferència d’espais que poden ser de gran bellesa però que estan mancats d’aquesta sacralitat i que, per tant, són espais profans. Un lloc sagrat per excel·lència: Montserrat, muntanya fàl·lica amb un simbolisme entre la muntanya i la cova on es va trobar la moreneta. Es va destacar la importància que li va donar Himmler quan esperava trobar a Montserrat (Montsalvat) el Graal i s’explicà el mite de Frai Garí a la muntanya montserratina. Montserrat és un lloc on els corrents energètics tenen una força extraordinària.

Va parlar de diversos d’aquests llocs sagrats d’arreu del món.. Entre d’ells Sant Michel i Montsegur, els seus favorits. I d’altres com el claustre de la catedral de Girona, el de Sant Cugat i el de Sant Juan de la Peña.

El conferenciant ens va introduir també en el culte a les Verges Negres que representen la terra primitiva. Va parlar de la cova de Lombrives (França) i de l’úter de la terra. Isis és una verge negra. Recentment s’han trobat imatges d’Isis a França (Rennes les Bains). Antigament a les verges negres se les adorava en les coves, no en els temples.

Per acabar la conferència, en Bioque va presentar el seu llibre “ Lugares sagrados de Europa”, en el que s’inclou la muntanya de Montserrat com a lloc sagrat.

Aquest cicle de conferències va tenir un gran ressò, ja que hi va assistir un nombrós públic. Finalitzada cadascuna de les xerrades hi va haver l’acostumat debat.

Els temes tractats són prou interessants per aprofundir en ells, però aquí només hem fet un sinopsi del que va ser el seu contingut.