Acte d’Imposició a la Catedral de Barcelona

IMPOSICIÓ DE LA GRAN CREU DE JUSTÍCIA A L’EMM. I RVDM. CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA DR. LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

264

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, va rebre el passat 21 d’octubre a la Catedral de Barcelona, la “Gran Creu de Justícia”, atorgada per l’Estament de Cavallers Nobles del Principat de Catalunya. L’Acte es va iniciar a les 19 hores, amb la celebració de la missa a l’altar major de la Catedral, presidida pel Sr. Cardenal, que concelebrà amb Mn. Josep A. Arenas, Mn.  aJosep Pavia i Mn. Josep Vives, membres del Capítol de Canonges de la Catedral, i amb el seu secretari particular, Mn. Alfred Sabaté. Actuà com a diaca en la celebració Mn. Xavier Rius, adscrit a la Catedral. A la celebració eucarística hi varen assistir el Consell Suprem i membres de l’Estament de Cavallers, el President de la Real Archicofradía de Malta “ad honorem” de Catanzaro, representants d’Homes de Paratge i un nombrós grup de fidels.

Acabada la celebració de l’eucaristia, al Cor de la Catedral, tingué lloc la Imposició de la “Gran Creu de Justícia” al Cardenal Sistach. Un dels membres del Consell Suprem va llegir l’Acord del Gran Capítol pel qual es concedia el seu màxim guardó a l’Arquebisbe de Barcelona. Tot seguit el Sr. Jaume Bertomeu i Julià Gran Mestre de l’Estament, imposà la Gran Creu al Sr. Cardenal.

El Dr. Martínez Sistach va dir que era per a ell un motiu de goig, de satisfacció i d’agraïment rebre un guardó d’un Estament que té més de mil anys d’història, ja que fou fundat en el segle X. El Cardenal va recordar les seves responsabilitats a la Cúria Romana i la seva participació en el darrer conclave així com el nou estil fet de senzillesa evangèlica del Papa Francesc, que li concedí una llarga audiència privada el passat 6 de setembre; un Papa –va dir- que “ens invita a viure una primavera en l’Església”. I va acabar les seves paraules dient: “Si he pogut fer algunes coses en la meva vida, ha estat gràcies a l’ajut de moltes persones. Moltes gràcies a tots, i que Déu us ho pagui!”.

L’acte es va cloure amb unes paraules del Sr. Jaume Bertomeu qui recordà el sentit que tenen els dos signes que porta la “Gran Creu de Justícia” de l’Estament que presideix: la creu crística i les quatre barres del Comtat de Barcelona i acabà dient: “Avui amb aquest Acte, manifestem gran satisfacció pel fet que Sa Eminència sigui el nostre Prior Espiritual. Gràcies, Sr. Cardenal, i benvingut a l’Estament de Cavallers Nobles del Principat de Catalunya!”.